„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на самостоятелен обект (помещение) в сграда, със застроена площ от 161 кв. м, находящ се в гр. София

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на самостоятелен обект (помещение) в сграда, със застроена площ от 161 кв. м, находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, ж.к. “Младост 1”, кв. 44, между бл. 94 и бл. 98, отразен в кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, с идентификатор 68134.1602.6161.5.2.

Конкурсът ще се проведе на 19.04.2021 г.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч. от 19.03.2021 г. до 16.04.2021 г. (вкл.0, на цена от 70 (седемдесет) лв., с ДДС.
За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/8705054.

19.03.2021