"Остров на музиката" – концерт на Джаз формация "София", закриване

29 август  (сряда) 19.00 ч.                                                                                                                               

„Борисова градина“                                                                                                                                                  

 Концерт на Джаз формация „София“                                                                                                                    

 „Остров на музиката“ –  закриване – организатор ОКИ ДК „Средец“   

Заповядайте!                                                                                                        

04.07.2018