„На училище в Столична библиотека”

През април и май 2018 г. Столична библиотека осъществява кампанията „На училище в Столична библиотека”. Тя се провежда в подкрепа на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, Стратегията за образование на Столична община 2016 – 2023 година и Стратегията за развитие на културата в София 2013 – 2023 година.

Като хранител и разпространител на източниците на знание библиотеките винаги са подкрепяли образователните институции чрез предоставяне на материали за обучение, информация и справочни услуги. Днес те имат още по-активен подход като предлагат и разнообразни програми за учители и ученици и участват активно в процеса на „учене през целия живот“. Обединяването на възможностите на училището и обществената библиотека придобива все по-голямо значение.

През последните години Столичната библиотека реализира редица иновативни образователни проекти, които доказват, че обществената библиотека е едно от най-подходящите места за провеждане на уроци, за промяна на учебната обстановка и разнообразяване на учебния процес, както и за извънкласни и извънучилищни дейности.

През месец април и май предлагаме на учениците от столичните училища:

- Срещи със съвременни български автори в Детския център на библиотеката (в Стаята на приказките и в Тийнейджърския кът) и/или в училищата.

- Участие в инициативите на Литературния клуб на Столична библиотека и клуб „Летящо прасе (или четящ тийнейджър)”.

- Провеждане на уроци по литература сред редките и ценни колекции на библиотеката, посветени на 125 г. от рождението на Елисавета Багряна.

- Запознаване с процеса по дигитализиране на библиотечни документи.

- Изложби, ателиета и артпрояви в сектор „Изкуство”.

- Уроци по родолюбие в сектор „Краезнание и книжовно наследство”.

- Срещи с новите технологии в Американския център на Столична библиотека.

- Участие в инициативата „Библиотекар за един ден".

На 26 април 2018 г. в рамките на кампанията „На училище в Столична библиотека” ще бъде подписано Споразумение за сътрудничество с Регионално управление на образованието – София-град, ще бъде учреден „Клуб на учителя“ и 100 ученици от 142-ро ОУ ще се включат в инициативите на кампанията.

16.04.2018