”Метрополитен" ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи, Втори и Трети метродиаметър

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 
 

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 7 (14,00 кв. м)                                                          10,00 евро/кв. м                     

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

2. МС „Вардар”, ИВ

складово помещение № 10 (10,00 кв. м)                                        3,50 евро/кв. м          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

3. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 8 (8,50 кв. м)                                                             6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: книжарница

4. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 1 (4,00 кв. м)                                                             9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)       

5. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1Б (12,00 кв. м)                                                      9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

6. МС „Опълченска”, ИВ

помещение № 6 (11,40 кв. м)                                                       10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

7. МС „Сердика”, ЗВ

открита площ (5,00 кв. м) със                                                      15,00 евро/кв. м

складово помещение (6,90 кв. м)                                                   7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)    

8. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение № 1 (16,28 кв. м)                                                          10,00 евро/кв. м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)    

9. МС „Г. М. Димитров” вест. 2

помещение № 4 (15,00 кв. м)                                                          10,00 евро/кв. м                

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                          

10. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 5 (10,75 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м                

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)              

11. МС „Мусагеница”

помещение № 2 (32,42 кв. м)                                                          6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата  

12. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 (14,36 кв. м)                                                       6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                            

13. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.4 (18,05 кв. м)                                                          6,50 евро/кв. м           

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

14. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”

помещение № 13 (21,80 кв. м)                                                           9,00 евро/кв. м                                             

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

15. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.3 (25,00 кв. м)                                                          7,00 евро/кв. м           

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

16. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ

помещение № 22.1 (30,70 кв. м)                                                        7,50 евро/кв. м                                      

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

17. МС „НДК”, подлез

помещение № 24.2 (16,00 кв. м)                                                        9,00 евро/кв. м                                             

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                          

18. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 13 (16,90 кв. м)                                                       11,50 евро/кв. м               

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)     

19. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 1 (13,30 кв. м)                                                           10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

20. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 3 (24,50 кв. м)                                                            10,20 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )   

21. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 4 (12,50 кв. м)                                                           10,20 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

22. МС „Бул. "България”, подлез

помещение № 5.3 (9,30 кв. м)                                                          12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни).

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 12.05.2021 г., всеки работен ден до 26.05.2021 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN – BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 28.05.2021 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14;00 часа на 28.05.2021 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник-Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

 

12.05.2021