”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметър

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
от ПЪРВИ и ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР
С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

1. МС „Обеля” 
павилион № 6 (17,20 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

11,50 евро/кв. м
2. МС „Сливница”, ЮВ
помещение № 9 (13,50 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

11,50 евро/кв. м
3. МС „Люлин”, ЗВ
помещение № 6 (14,00 кв. м)       
склaдово помещение № 16 (21,08 кв. м)                     
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

11,50 евро/кв. м
5,75 евро/кв. м
4. МС „Люлин”, ЗВ, ниво „терен”
помещение № 16 (49,55 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

7,00 евро/кв. м
5. МС „Западен парк”, ЗВ
помещение № 7 (14,00 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

7,50 евро/кв. м
6. МС „Западен парк”, ЗВ
помещение № 8 (16,50 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

7,50 евро/кв. м
7. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 7 и  № 7А (192,00 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
(без производство на храни)

7,00 евро/кв. м
8. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 9 (21,00 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

9,00 евро/кв. м
9. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 11 (13,50 кв. м)        
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

9,00 евро/кв. м
10. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 12 (12,00 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

9,00 евро/кв. м
11. МС „Константин Величков”, ЗВ
помещение № 1Б (12,00 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

11,50 евро/кв. м
12. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 4 (8,00 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

17,00 евро/кв. м
13. МС „Фр. Жолио-Кюри”
помещение № 8 (18,30 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

11,50 евро/кв. м
14. МС „Г. М. Димитров”, вест. 1
помещение № 1 (31,50 кв.м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

13,80 евро/кв.м
15. МС „Младост 3”, ЗВ
помещение № 8.2 (7,46 кв.м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

7,50 евро/кв.м
16. МС „Надежда”, ЮВ
помещение № 2 (12,00 кв. м)
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

9,00 евро/кв. м
17. МС „НДК”, ЮВ
помещение № 4 (22,40 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

11,50 евро/кв. м
18. МС „НДК”, подлез
помещение № 23 (25,08 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

11,50 евро/кв. м
19. МС „Европейски съюз”, ЮВ
помещение № 17 (33,30 кв. м)
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

11,50 евро/кв. м
20. МС „Европейски съюз”, ЮВ
помещение № 22 (18,65 кв. м)
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

11,50 евро/кв. м
21. МС „Джеймс Баучер”, ЮВ
помещение № 26.2 (36,00 кв. м)
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

9,00 евро/кв. м

     
НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация – 80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участиеот 23.07.2019 г., всеки работен ден до 06.08.2019 г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 07.08.2019 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 07.08.2019 г. на горния адрес.

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник-Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20-45, 02/921-21-51.

23.07.2019