”Метрополитен" ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І, ІІ, и ІІІ линия

 

 

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. МС „Обеля”           

павилион № 8 (2,46 кв. м)                                                                 10,00 евро/кв. м          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. МС „Сливница”, ЮВ             

помещение № 9 (13,50 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м                  

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. МС „Западен парк”, ИВ                 

помещение № 5.1 (15,00 кв. м)                                                           6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

                                                                                                              

4. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 9 (21,00 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

5. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1Б (12,00 кв. м)                                                            9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 1 (4,00 кв. м)                                                    9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7. МС „Константин Величков”, ИВ, ниво – тротоар

помещение № 5А (270,00 кв. м)                                                        4,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение № 2 (15,07 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение  № 3 (14,75 кв. м)                                                           10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: книжарница

                                                                     

10. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение № 7 (24,58 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

11. МС „ Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 4 (15,00 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                                                                              

12. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.2 (7,46 кв. м)                                                            6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)        

                                                                                                                                      

13. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.3 (19,22 кв. м)                                                          6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)        

                                                                    

14. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”

помещение № 11 (19,90 кв. м)                                                           9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)     

                                                                                                                                            

15. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”

помещение № 12 (32,60 кв. м)                                                           9,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16. МС „Дружба”, ЮВ

помещение № 15 (12,13 кв. м)                                                          9,00 евро/кв. м                                            

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)     

                                                                                                                                                                                                                                               

17. МС „Искърско шосе”, ЮВ

помещение № 43 (22,39 кв. м)                                                          6,50 евро/кв. м       

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                                     

18. МС „Искърско шосе”, ЮВ

помещение № 44 (19,65 кв. м)                                                          6,50 евро/кв. м                                             

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

19. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, СВ

помещение № 5.2 (20,00 кв. м)                                                        6,50 евро/кв. м                          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)    

                                                                                             

20. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ

помещение № 24 (13,00 кв. м)                                                          6,50 евро/кв. м                          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                              

21. МС „Бели Дунав”

помещение № 3 (14,15 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м   

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )

 

22. МС „Бели Дунав”

помещение № 6 (15,00 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

23. МС „Сердика 2”, ЮВ

помещение № 1 (34,80 кв. м)                                                            15,00 евро/кв. м          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

24. МС „НДК”, подлез

помещение № 25 (31,67 кв. м)                                                           9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

25. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 15 (33,72 кв. м)                                                          12,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

26. МС „Джеймс Баучер”, ЮВ

помещение № 26.3  (150,00 кв. м)                                                      4,70 евро/кв. м          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

 

27. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 4 (12,50 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

 

28. МС „Бул. "България”, подлез

помещение № 5.3 (9,30 кв. м)                                                           12,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

29. МС „Овча купел”, ЮИП

помещение № 3 (16,40 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

30. МС „Овча купел”, ЮЗП

помещение № 7 (16,60 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

31. МС „Мизия/НБУ”, западен подлез

помещение № 7.6 (27,00 кв. м)                                                         10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

32. МС „Овча купел II”

помещение № 19 (22,34 кв. м)                                                          10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е БЕЗ ДДС.

 

Цена на конкурсната документация   –  80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 26.01.2022 г., всеки работен ден до 09.02.2022 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 11.02.2022 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 11.02.2022 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16;00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

26.01.2022