„Метрополитен“ ЕАД - СО, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание на  Заповед СОА17-РД09-635/26.06.2017 г. на Столична община ”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър, с начална конкурсна месечна цена, както следва:

 

1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 11 (18,42 кв. м)                                                                    11,50 евро/кв. м

склaдово помещение № 3 (54,55 кв. м)                                                        3,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

                           

2. МС „Западен парк”, ЗВ

помещение № 7 (14,00 кв. м)                                                                       7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

                                                                                                                                                                

3. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 5 (17,50 кв. м)                                                                           7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)                                                      

                                                                             

4. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 10 (8,00 кв. м)                                                                           7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)                                                      

                                                                              

5. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 6 (10,50 кв. м)                                                                       9,00 евро/кв. м     

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)                                                      

 

6. МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 2 (9,50 кв. м)                                                                      11,50 евро/кв. м                Предмет на дейност: по предложение на кандидата    

 

7. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 2 (5,25 кв. м)                                                                      17,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

                                                                                  

8. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение № 5 и № 6 (91,70 кв. м)                                                       9,00 евро/кв. м                    Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

                                                                                                                                             

9. МС „Фр. Жолио-Кюри”, ниво „терен”

помещение № 11 (147,20 кв. м)                                                               6,30 евро/кв. м                  

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

                         

10. МС „Фр. Жолио-Кюри”, ниво „терен”

помещение № 12 (142,50 кв. м)                                                              6,30 евро/кв. м                    

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

                                                                                

11. МС „Г. М. Димитров”, вест. 1

помещение № 1 (31,50 кв. м)                                                                13,80 евро/кв. м                    

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

12. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 3 (12,00 кв. м)                                                              11,50 евро/кв. м                      

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

13. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 4 (15,00 кв. м)                                                             11,50 евро/кв. м                     

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

14. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 6 (8,00 кв. м)                                                              11,50 евро/кв. м                   

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

15. МС „Мусагеница”

помещение № 1 (25,68 кв. м)                                                            7,50 евро/кв. м                       

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

16. МС „Мусагеница”

помещение № 2 (32,42 кв. м)                                                          7,50 евро/кв. м                            Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

17. МС „Мусагеница”

помещение № 3 (33,10 кв. м)                                                          7,50 евро/кв. м                         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

18. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.5 (23,50 кв. м)                                                     7,50 евро/кв. м                             

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация: 80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса: по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие: от 20.03.2019 г., всеки работен ден, до 04.04.2019 г. вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 05.04.2019 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 05.04.2019 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

 

20.03.2019