„Метрополитен” ЕАД обявява продължаване на конкурсната процедура за отдаване под наем на обекти – стационарни рекламно-информационни елементи, собственост на "Метрополитен" ЕАД

ВТОРА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБЯВА  

 

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЯЗЛО В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД № 14208/23.10.2019 г. СЕ ПРОДЪЛЖАВА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 

ПОЗИЦИЯ 1 – „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 10 БР. МЕТРОСТАНЦИИ ("Сливница", "Западен парк", "Константин Величков", "Сердика", "Стадион ”Васил Левски”, "Г. М. Димитров", "Младост 1", "Акад. Ал. Теодоров-Балан", "Младост 3", "Дружба") ОТ ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКОТО МЕТРО“, с начална конкурсна наемна цена, без ДДС, левовата равностойност на 15,00 (петнадесет) евро за един кв. м месечно, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

ПОЗИЦИЯ 2 – „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 10 БР. МЕТРОСТАНЦИИ ("Люлин", "Вардар", "Опълченска", "СУ „Св. Кл. Охридски”, "Ф. Ж.-Кюри", "Мусагеница", "Ал. Малинов", "Бизнес парк", "ИЕЦ – "Цариградско шосе", "Летище София") ОТ ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”, с начална конкурсна наемна цена, без ДДС, левовата равностойност на 15,00 (петнадесет) евро за един кв. м месечно, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена на 1 бр. (един брой) Конкурсна документация за всяка от позициите – 150,00 лв. (с ДДС).

Депозитът за участие за всяка от позициите в конкурса – 40 000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 08.11.2019 г. до 28.11.2019 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – стая 52.

Подаване на предложенията на участниците – на горепосочения адрес до 12:00 ч. на 29.11.2019 г.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 29.11.2019 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез началника на съответната метростанция и организатори „Реклама” на „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 921-20-32; 921-20-82.

08.11.2019