”Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І, ІІ и ІІІ метродиаметър

 

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

1. МС „Западен парк”, ЗВ

помещение № 7 (14,00 кв. м)                                                                        6,00 евро/кв. м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

2. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 1 (4,00 кв. м)                                                                                   9,00 евро/кв. м          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

3. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 6 (14,60 кв. м)                                                                      15,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

4. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 4 (15,00 кв. м)                                                                       10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

5. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 (14,36 кв. м)                                                                    6,50 евро/кв. м           

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

6. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 4.1 (27,30 кв. м)                                                                      6,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

7. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 4.2 (11,70 кв. м)                                                                     6,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

8. МС „Александър Малинов”, СВ

 Помещение №  5.1 (28,00 кв. м)                                                                               6,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)    

9.  МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.2 (20,00 кв. м)                                                                    6,00 евро/кв. м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)    

10. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.3 (25,00 кв. м)                                                                   7,00 евро/кв. м                

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                                   

11. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 6.3 (25,00 кв. м)                                                                               6,00 евро/кв. м                

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)              

12. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 6.4 (25,00 кв. м)                                                                    6,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 (без производство на храни)

13. МС „Акад. Ал. Теодоров-Балан”, ЮВ

помещение № 22.1 (30,70 кв. м)                                                                 7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                          

14. МС „Хан Кубрат”, СВ

помещение № 17.1 (77,14 кв. м)                                                                  4,00 евро/кв. м                                             

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

15. МС „Лъвов мост”, подлез 4

помещение № 316.1 (40,00 кв. м)                                                                4,00 евро/кв. м           

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

16. МС „Лъвов мост”, подлез 4

помещение № 316.2 (37,20 кв. м)                                                               4,00 евро/кв. м                                      

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

17. МС „Лъвов мост”, подлез 4

помещение № 316.3 (37,00 кв. м)                                                               4,00 евро/кв. м                                             

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                           

18. МС „Джеймс Баучер”, СВ

помещение № 23 (33,20 кв. м)                                                                    4,00 евро/кв. м               

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)     

19. МС „Джеймс Баучер”, СВ

помещение № 24 (666,30 кв. м)                                                                    1,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

20. МС „Витоша”, сев. подлез

помещение № 5 (19,80 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )   

21. МС „Витоша”, сев. подлез

помещение № 6 (17,64 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

22. МС „Орлов мост”, междинно ниво

площ № 3 (27,60 кв. м)                                                                                12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

23. МС „Св. Патриарх Евтимий”,

помещение № 3 (24,50 кв. м)                                                                       10,20 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

24. МС „Св. Патриарх Евтимий”,

помещение № 4 (12,50 кв. м)                                                                      10,20 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

25. МС „НДК-2 и НДК”,

помещение  (8,00 кв. м)                                                                                5,00 евро/кв. м

открита площ № 11 (14,80 кв. м)                                                                 10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

26. МС „Медицински университет”, ИВ

помещение № 7.3 (24,50 кв. м)                                                                    12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

27. МС „Бул. България”, подлез

помещение № 5.3 (9,30 кв. м)                                                                     12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация   –  80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 11.06.2021 г., всеки работен ден до 24.06.2021 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN – BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 28.06.2021 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 28.06.2021 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

 

11.06.2021