"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 

          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР

 

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

1. МС „Сливница” , ЮВ

складово помещение № 6 (54,55 кв. м)                                                           5,00 евро/кв. м

с търговска площ (10,50 кв. м)                                                                        10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

2. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 12 (10,00 кв. м)                                                                        10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                           

3. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 13 (8,00 кв. м)                                                                          10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

4. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 14 (7,00 кв. м)                                                                          10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

5. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 15 (8,00 кв. м)                                                                          10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                          

6. МС „Люлин”, ЗВ, ниво „терен”

помещение № 17 (49,55 кв. м)                                                                          6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

7. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 6 (12,00 кв. м)                                                                            6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

8. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 8 (18,00 кв. м)                                                                           6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

9. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 14 (5,00 кв. м)                                                                           8,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                                                                   

10. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 6 (17,50 кв. м)                                                                              6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

11. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 9 (8,00 кв. м) със                                                                         6,50 евро/кв. м

складова площ (20,00 кв. м)                                                                            3,25 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

12. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 6 (10,50 кв. м)                                                                         8,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)       

13. МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 1 (36,00 кв. м)                                                                       10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

14. МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 2 (9,50 кв. м)                                                                         10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

15. МС „Опълченска”, ИВ

помещение № 4 (9,00 кв. м)                                                                         10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

16. МС „Опълченска”, ИВ

помещение № 5 (18,00 кв. м)                                                                       10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: книжарница

17. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 1 (24,30 кв. м) със                                                                 15,00 евро/кв. м

складово пoмещение (7,65 кв. м)                                                                   7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                 

18. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 2 (29,70 кв. м)                                                                         15,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

19. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 3 (45,00 кв. м)                                                                         15,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

20. МС „Сердика”, ЗВ

складово помещение (6,90 кв. м)                                                                    7,50 евро/кв. м

с открита площ (5,00 кв. м)                                                                            15,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

21. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение № 4 (13,68 кв. м)                                                                           8,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                                                                   

22. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение № 9 (40,65 кв. м)                                                                           8,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

23. МС „Фр. Жолио-Кюри”, ниво „терен”

помещение № 11 (147,20 кв. м)                                                                       5,60 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

24. МС „Фр. Жолио-Кюри”, ниво „терен”

помещение № 12 (142,50 кв. м)                                                                      5,60 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

25. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 3 (12,00 кв. м)                                                                        10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

26. МС „Мусагеница”

помещение № 1 (25,68 кв. м)                                                                          6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

27. МС „Младост 1”, вест. 1

помещение № 2 (58,50 кв. м)                                                                        12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

28. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 (14,36 кв. м)                                                                       6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

29. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.6 (22,33 кв. м)                                                                       6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

30. МС „Акад. Александър Теодоров – Балан”, ЮВ

помещение № 23.3 (15,50 кв. м)                                                                     7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни).

    

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация   –  80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участиеот 07.08.2020 г., всеки работен ден до 24.08.2020 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 26.08.2020 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 26.08.2020 г. на горния адрес.             

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

 

07.08.2020