"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от I метродиаметър и II метродиаметър

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 

          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от I метродиаметър и II метродиаметър

 

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

1. МС „Обеля”

павилион № 8 (2,46 кв. м)

Предмет на дейност: по предложение на кандидата                                    11,50 евро/кв. м

(без производство на храни)       

2. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 8 (12,00 кв. м)                                                                           11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги       

3. МС „Люлин”, ниво „терен”

помещение № 16 (49,55 кв. м)                                                                          7,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

4. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 18 (7,04 кв. м)                                                                         11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги    

5. МС „Западен парк”, ЗВ

помещение № 7 (14,00 кв. м)                                                                           7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

6. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 5.2 (21,00 кв. м)                                                                         7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги     

7. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 6 (10,50 кв. м)                                                                           9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

8. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1 (18,00 кв. м)                                                                           9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги    

9. МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 1 (36,00 кв. м)                                                                         11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

10. МС „Сердика”, ЗВ

помещение № 1 (19,00 кв. м)                                                                         17,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата            

11. МС „Сердика”, ЗВ

помещение № 2 (9,63 кв. м)                                                                           17,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

12. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 2 (5,25 кв. м)                                                                           17,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

13. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 3 (7,30 кв. м)                                                                            17,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

14. МС „Стадион "Васил Левски”

помещение № 1 (19,30 кв. м)                                                                         11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

15. МС „Фр. Жолио-Кюри”

помещение № 10 (68,67 кв. м)                                                                          9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: Аптека

16. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.2 (7,46 кв. м)                                                                           7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)     

17. МС „ИЕЦ "Цариградско шосе”

помещение № 13 (21,80 кв. м)                                                                          9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата                                                          

18. МС „Акад. Александър Теодоров – Балан”, ЮВ

помещение № 23.2 (23,00 кв. м)                                                                       7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)   

19. МС „Бели Дунав”

помещение № 4 (14,15 кв. м)                                                                         11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

20. МС „Хан Кубрат”, СВ

помещение № 17.1 (77,14 кв. м)                                                                       4,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

21. МС „НДК”, подлез

помещение № 24.1 (16,00 кв. м)                                                                     11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата  

22. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 16 (27,74 кв. м)                                                                        11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                                                                   

23. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 2 (14,40 кв. м)                                                                         11,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                                                                           

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация:  80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3 000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 28.02.2020 г., всеки работен ден до 16.03.2020 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 18.03.2020 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 18.03.2020 г. на горния адрес.             

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

28.02.2020