"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти от I, II и III метродиаметър

„М Е Т Р О П О Л И Т Е Н” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

1. МС „Обеля”        

павилион № 6 (17,20 кв. м)                                                                          10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

2. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 15 (8,00 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 

3. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 12 (12,00 кв. м)                                                                    10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 

4. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 13 (8,00 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги 

5. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 1 (8,85 кв. м)                                                                        15,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги 

6. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 6 (14,60 кв. м)                                                                      15,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   

7. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 2 (13,50 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                  

8. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 4 (15,00 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)  

9. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 7 (11,00 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                                                                   

10. МС „Младост 1”, вест. 1

помещение № 1 (54,00 кв. м)                                                                      12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                                                                   

11. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 (14,36 кв. м)                                                                     6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

12. МС „Летище София”

складово помещение № 1 (5,40 кв. м)                                                       12,50 евро/кв. м

с открита площ (4,00 кв. м)                                                                            25,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)    

13. МС „Акад. Александър Теодоров – Балан”, ЮВ

помещение № 22.1 (30,70 кв. м)                                                                  7,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 

14. МС „НДК”, ЮВ

помещение № 5 (23,96 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                                                                                                              

15. МС „Джеймс Баучер”, СВ

помещение № 24 (666,30 кв. м)                                                                    1,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 

16. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 6 (17,64 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

17. МС „Витоша”, южен подлез

помещение № 7 (20,10 кв. м)                                                                      10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                                              

18. МС „Хаджи Димитър”

помещение № 9 (14,32 кв. м)                                                                      9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   

19. МС „Орлов мост”, межд. ниво

площ № 2 (27,60 кв. м)                                                                              12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

20. МС „Орлов мост”, межд. ниво

площ № 3 (27,60 кв. м)                                                                              12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

21. МС „Свети Патриарх Евтимий”

Помещение № 1 (49,50 кв. м)                                                                      10,20 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

22. МС „Свети Патриарх Евтимий”

Помещение № 3 (24,50 кв. м)                                                                      10,20 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

23. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 4 (12,50 кв. м)                                                                      10,20 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

24. МС „НДК-2” и „НДК”, СВ

площ № 11 (14,80 кв. м)                                                                              10,00 евро/кв. м

помещение (8,00 кв. м)                                                                                  5,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 

25. МС „Медицински университет”, ИВ

помещение  № 7.3  (24,50 кв. м)                                                                 12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 

26. МС „Бул. "България”, подлез

помещение № 5.3  (9,30 кв. м)                                                                    12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

27. МС „Бул. "България”, подлез

помещение № 5.4  (9,30 кв. м)                                                                    12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни) 

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС

Цена на конкурсната документация   –  80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участиеот 10.11.2020 г., всеки работен ден до 23.11.2020 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 25.11.2020 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 25.11.2020 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

 

10.11.2020