"МЦ XXXI" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на "МЦ XXXI" ЕООД

"Медицински център XXXI" ЕООД, гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле“ № 121

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В СТРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

На основание чл. 22, ал. 4 Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет и Решение от 12.11.2019 г. на управителя на дружеството за обявяване на търг за отдаване под наем на ОБЕКТИ – ПОМЕЩЕНИЯ в сградата на МЦ XXXI – Нови Искър, на ул. "Искърско дефиле” № 121, за СРОК от 36 месеца и при начална тръжна цена, както следва:

  1. ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (кафе) – с реална площ от 32 м2 – БЛОК Б, на първия етаж срещу главния вход на МЦ – начална цена 102 лв. без ДДС.
  2. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ – с реална площ 16 мБЛОК А, на първи етаж, кабинет № 122 – начална цена 51 лв. без ДДС.

Съгласно решението огледите могат да бъдат извършвани от 05.12.2019 г. до 19.12.2019 г. от 09:00 – 16:00 часа.

Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 05.12.2019 г. до 19.12.2019 г., от 09:00 до 16:00 часа на посочения адрес, стая № 236 на II етаж, след заплащане на сумата от 80 лева в счетоводството на дружеството.

Търгът ще се проведе на 20.12.2019 г. в 11:00 часа в сградата на центъра.

Офертите ще се приемат в стая № 236 на II етаж в сградата на центъра, всеки ден от 09:00 до 16:00 часа, до 19.12.2019 г.

27.11.2019