„Малката голяма панда“

На 11 февруари, от 11:00 часа, в концертната зала на ОКИ Дом на културата „Искър“ ще се прожектира анимационния филм „Малката голяма панда“.

Цена на семеен билет – 4 лева.

07.02.2017