МАГЬОСНИЦАТА ОТ КИЛЕРА и театър "Карлсон"

17 март, 11 ч., концертна зала

Гостува театър "Карлсон"

МАГЬОСНИЦАТА ОТ КИЛЕРА

Куклен спектакъл за деца

Цена на билета – 2 лв.

ПЛАКАТ

 

27.02.2018