”Метрополитен" ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи и Втори метродиаметър

“Метрополитен” ЕАД – Столична община

обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметри с начална конкурсна месечна наемна цена, както следва:
 

1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 1 и № 2 (162,80 кв. м)                                                        2,20 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

2. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 7 (14,50 кв. м)                                                                   11,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

3. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 8 (14,00 кв. м)                                                                   11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

4. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 7 (8,50 кв. м)                                                                          7,00 евро/кв. м                                                      
Предмет на дейност: книжарница

5. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 1 (4,00 кв. м)                                                                     11,00 евро/кв. м
евро/кв.м                                                                                                                
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)                          

6. МС „Константин Величков”, ИВ, ниво „тротоар”
помещение № 5А (270,00 кв. м)                                                                7,20 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

7. МС „Сердика” , ЗВ
помещение № 1 (19,00 кв. м)                                                                  17,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

8. МС „Мусагеница”
помещение № 2 (32,42 кв. м)                                                                     7,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

9. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.2 (7,46 кв. м)                                                                    7,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)                                                    

10. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”

помещение № 10 (147,00 кв. м)                                                                 7,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

11. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 4.1 и № 4.2 (39,00 кв. м)                                                    7,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)    

12. МС „ Акад. Александър Теодоров-Балан”, СВ

помещение № 5.1 (20,00 кв. м)                                                                  7,00 евро/кв. м                                                     
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)                                                    

13. МС „НДК”, ЮВ

помещение № 3 (25,87 кв. м)                                                                     7,00 евро/кв. м                                                    
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)               

14. МС „Европейски съюз”, СВ

помещение № 20 (88,72 кв. м)                                                                   7,00 евро/кв. м                                                    
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

15. МС „Европейски съюз”, СВ

помещение № 25 (67,32 кв. м)                                                                   7,00 евро/кв. м                                                    
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)


НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация – 80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3 000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие от 22.06.2018 г., всеки работен ден до 09.07.2018 г. вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50 и стая 52.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 10.07.2018 г.

Конкурсите ще се проведат от 14,00 часа на 10.07.2018 г. на горния адрес.  

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 921-20- 45,  921-21-51.

22.06.2018