Покана за участие в Техническа конференция - Трети градски етап на Турнир по футбол за Купата на Кока Кола - 23. 05.2017 г.

„Купата на Coca-Cola” 2017

Покана за участие в техническа конференция

Градски турнир за зона „София“

На 23 май, от 13:00 ч., в Пресклуб „България”, Национален стадион „Васил Левски“ ще се проведе техническа конференция за Втори етап на Купата на Coca-Cola 2017 с представители на училищата от зона „София“. Приемът на документи ще започне от 12:30 часа.


По време на техническата конференция ще бъдат приети документите на отборите и изтеглен жребий.

СПИСЪК - Необходими документи

Само в случай на промяна в състава на отбора

 

Списък на отбора - съдържащ трите имена, дата , година на раждане и клас на обучение на ученика. Списъкът се подписва от директора на училището, учителя – водач на отбора  заверен  с печата на училището;

 

Декларация за съгласие от родителя, за участие на детето му във Веригата „Купата Coca-Cola – 2016” – само за новите състезатели;

на ученическите карти или бележници – само за новите състезатели. 

Всеки отбор има право на 2 смени в състава на отбора.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
 

За допълнителна информация:

0884 322 644 – ст. експерт Валентина Ликова – дирекция ПИСТ, Столична община

0884 322 643 - ст. експерт Деси Темелкова – дирекция ПИСТ, Столична община

 

Агенция за спортен маркетинг „Реал-Спорт”  - Тони Михайлова, координатор за зона „София“

Т: 0887 547 777
Е: office@realsport.bg

 

11.05.2017