„Косе босе“

На 25 февруари, от 11:00 часа, в концертната зала на ОКИ Дом на културата „Искър“ гостува театрална къща „Хора и кукли“ със спектатъла „Косе босе“. Постановката е подходяща за деца от 3 до 9 години.

Билети на касата на ДК „Искър“.

Цена на семеен билет – 4 лева.

23.02.2017