„Изгаси крушка, посади дърво” – ОКИ ДК "Красно село"

Спектакълът цели да образова и формира у малките зрители чувство за отговорност, грижа и любов към Земята.

Зала "Сириус" – 17 ч.

Вход с билети 

Цени на билетите:

семейно посещение (родител с до две деца) – 4.80 лв.
деца до 7 г. безплатно
деца от 7 до 18 г., докторанти и студенти – 1.20 лв.

лица над 18 г. – 2.40 лв.

Плакат на спектакъла

01.03.2018