„Игра на театър” - Спектакъл - приказка

21 януари, събота, зала „Сириус”, 17ч.

Спектакъл -  приказка, спектакъл – игра, която обръща приказката за „Червената шапчица” с шапчицата надолу.

Режисьор - Александър Стоилов

Участват - Анета Танева и Илиян Стоилов

 

19.01.2017