"Игра на театър" – спектакъл приказка за малки и големи деца

23 февруари, неделя, 17:00 часа, Театър "Сириус", ОКИ "Красно село"

„Игра на театър”

Как се прави театър? Кои участват в него? Какво е необходимо за създаването на един спектакъл? Отговорите са поднесени по забавен и игрови начин.

Не се допускат деца под 7 години без придружител, както и закъснели зрители!

06.02.2020