„Игра на театър”

24 март, неделя, зала "Сириус” на ОКИ "Красно село", 17 часа

„Игра на театър”

Как се прави театър? Кои участват в него? Какво е необходимо за създаването на един спектакъл?
Отговорите са поднесени по забавен и игрови начин.

Заповядайте!

АФИШ НА СПЕКТАКЪЛА

22.03.2019