„Идеалният град е този, който успява да съчетае качествата на природата с удобствата на урбанизираната среда“

Кметът на София Йорданка Фандъкова презентация в панела Smart Cities Summit на Webit

Позволете ми да използвам думите на Елизе Реклю, френски учен, мислител от 19-ти век, според когото идеалният град е този, който успява да съчетае качествата на природата с удобствата на урбанизираната среда. Именно това е и нашата цел. София има всички предпоставки, потенциал и амбиция да я постигне. Това каза в заключение на своята презентация в панела Smart Cities Summit на Webit кметът на София Йорданка Фандъкова.

Умен град означава – мобилност, свързаност, кръгова икономика, възобновяема енергия и др. Технологичният прогрес е тема, която вълнува човечеството отдавна. Основата на третата индустриална революция бяха електрониката и информационните технологии. Те спомогнаха за автоматизирането на редица видове производства. Днес ние сме свидетели на началото на нов процес, който слива и свързва разнообразни технологии и обекти/машини или дори предмети. Взаимодействията между милиарди електронни устройства с все по-големи способности за обработка, съхранение , анализ и управление на данни, са много. Фокусът днес е върху изкуствения интелект, роботиката, интернет на нещата, автономните превозни средства, нанотехнологиите, каза кметът Фандъкова.
За градовете по целия свят тази свързаност предоставя огромни възможности, защото помага да обменяме опит, да взимаме информирани решения и така да съсредоточим ресурс, където той е най-необходим, да спестим средства, където е възможно и да ги пренасочим към развитието на нови услуги и най-важното – да подобрим качеството на живот на хората.

Фандъкова представи нови технологии, които се прилагат в редица сфери – от мобилност през комуникации до сметосъбиране.

Тези нови технологии са важни и полезни и в мисията да изчистим въздуха над София, посочи също Фандъкова. Отново с помощта на технологиите и съвместно с учените анализираме атмосферните и климатични условия, които благоприятстват задържането на замърсяване в атмосферния въздух. В края на тази година очакваме да заработи системата за ранно оповестяване, която ще ни позволи да вземем своевременни мерки. Паралелно с това приветстваме и гражданските инициативи за създаване на допълнителна мрежа от сензори за измерване на замърсителите във въздуха. Ролята на жителите на София в решението на този проблем е истински важна, подчерта кметът на столицата.

Фотограф: Гео Калев

25.04.2017