„Греховната любов на зографа Захарий” – моноспектакъл на Любомир Бъчваров

22 януари, сряда, зала „Сириус”, 18:30 ч., ОКИ "Красно село"

„Греховната любов на зографа Захарий” – моноспектакъл на Любомир Бъчваров

„Греховната любов на зографа Захарий” – История за любовта… История за туптящото сърце на любовта, заровено в жаравата на времето. Всеки може да си зададе въпроса: Греховна или свята е била любовта на зографа Захарий? И всеки ще може да си даде отговор на този въпрос !

Заповядайте!

14.01.2020