"Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София"

Това бе темата на регионалния семинар, който се проведе днес в Дома на Европа в столицата.

Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани е амбициозно предизвикателство, което повдига темата 15 години след Европейската среща в Солун през 2003 г.

"ЕС има интерес Западните Балкани да са стабилни и проспериращи като спазват европейските правила и споделят общите ценности. Българското председателство активно работи за засилване на връзките както на бизнеса, така и между хората от ЕС и Западните Балкани. Смятаме за особено важна и темата за свързаността в различните ѝ форми – транспортна, енергийна, икономическа и цифрова" – заяви зам.-кметът на София Дончо Барбалов, който поздрави участниците във форума от името на кмета Фандъкова.

Добросъседските отношения и регионалното сътрудничество са особено важни за укрепването на стабилността и благоденствието в региона. Тяхната роля е значителна, особено след обсъдените конкретни проекти за развитието на Балканите по време на Съвета за сътрудничество на високо равнище, който се проведе в Букурещ. Транспортните коридори, енергийната и дигиталната свързаност бяха във фокуса на разговорите между българския премиер Бойко Борисов и колегите му.

В така очертаната рамка приносът на София може да бъде много важен, що се отнася до аспектите на трансграничното сътрудничество.

Столицата на България е най-голямата областна икономика в страната и има най-значимия дял в националната икономика – 40% от БВП. В резултат – София осигурява на своите жители най-високия стандарт на живот в сравнение с останалата част от страната. Столицата ни формира една трета от българския износ, който на свой ред е един от основните генератори на икономически растеж за България. Като главен икономически център на страната София привлича близо половината от всички инвестиции в България. Градът ни има редица предимства като бизнес дестинация пред основните си конкурентни в региона: Белград, Букурещ, Скопие и Солун. Все по-активното включване на столицата в мрежата от големи европейски градове позволява повече инициативи в регионален и европейски план да бъдат реализирани с наше участие.

След заключенията по разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране ЕК публикува Стратегията за Западните Балкани през февруари 2018 г. и редовния доклад по разширяването през април 2018 г. В тях не се дава бърза възможност за присъединяване на страните, но поне се открива перспективата да започнат преговори с още две от тях.

ЕС трябва да действа на два фронта и наред с преговорния процес трябва да бъдат положени усилия за по-целенасочено икономическо развитие на региона. Но вместо да предоставя само чисто икономическа подкрепа, ЕС би могъл да предложи многостранни формати на сътрудничество с целевите страни.

Идеята е да се включат съседните страни като България, Гърция, Румъния, Хърватия, както и Унгария и Словения, държавите членки на ЕС, граничещи с района на Западните Балкани, които да помогнат за по-бързото икономическо развитие на региона.

И тук идват главните предимства на столицата на България, които, надявам се, ще бъдат задълбочено анализирани на днешния регионален семинар, преди Срещата на върха на лидерите след няколко дни.

Участниците във форума днес приеха декларация за насърчаване на трансграничното сътрудничество със страните от Западните Балкани.

Проектът „Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София“ се реализира с финансовата подкрепа на Столична община по Програма "Европа" 2018.

 

14.05.2018