„ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“

Столична община информира участниците в конкурс за връчване на наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“, че работата на оценяващото жури в конкурса приключи. Съобразно присъдените точки по критериите за оценка, участниците в конкурса по категории сгради са класирани, както следва:

 

В категория „Големи търговски хранителни вериги“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД – 63,50 т.;

 2. „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД – 61,00 т.;

 3. „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД (ФАНТАСТИКО) – 51,50 т.

В категория „Университети“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – 79,10 т.;

 2. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 73,30 т.;

 3. ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – 62,10 т.

В категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЕАД – 62,70 т.;

 2. „СЕРДИКА ЦЕНТЪР“ СОФИЯ – 58,40 т.;

 3. „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ СОФИЯ – 57,10 т.;

 4. ТЦ „MALL OF SOFIA“ – 48,30 т.

   

След извършеното подробно разглеждане на документацията за участие и оценяване на кандидатурите журито взе решение да присъди награда само на участниците, които са реализирали мерки за екологична устойчивост на сградите по отношение и на вътрешната и на външната среда, покриващи минимум 2/3 от критериите за оценка, посочени в регламента за участие и формиращи минимум 66,66 точки.

 

В резултат на проведения оценителен процес журито взе следното решение за крайно класиране на подадените кандидатури и присъждане на наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“:

 

 1. В категория „Университети“ журито присъжда Първа награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на „ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ“, класиран на I място в конкурса със 79,10 точки;

 2. В категория „Университети“ журито присъжда Втора награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на „НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, класиран на II място в конкурса със 73,30 точки;

 3. В категория „Университети“ журито издава грамота за участие в конкурс „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“;

   

 4. В категория „Големи търговски хранителни вериги“ и категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ журито не присъжда награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“, поради следните мотиви:

   

  3.1.  При реализацията на сградите не са спазени устройствените параметри на ОУП на СО за плътност на застрояване и озеленяване. Използвани са възможности за реализиране на компенсаторно залесяване и по този начин в рамките имотите не е реализиран задължителният процент минимална озеленена площ за устройствената зона. Това води до създаването на топлинни острови, нарушаване на микроклимата, пикови натоварвания на града и влияе на общата екология на града;  

   

  3.2. Изпълнените мерки за екологична устойчивост не покриват минимум 2/3 от критериите за оценка посочени в регламента за участие.

   

 5. В категория „Големи търговски хранителни вериги“ и категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ журито издава на участниците грамота за участие в конкурс „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ за изпълнени високотехнологични интелигентни сградни системи и мерки във вътрешната среда на сградите, допринасящи за екологична устойчивост. Журито препоръчва да бъдат положени допълнителни усилия за изпълнение на мерки за подобряване на зелената система в рамките на имота и принос към градската среда.

 

Церемонията за връчване на отличията ще се проведе в периода 27 – 30 септември 2022 г. Участниците в конкурса ще бъдат допълнително уведомени за точната дата и мястото на провеждане на церемонията по награждаването.        

    

 

19.09.2022