Добри практики в областта на здравословния начин на живот физическото възпитание и спорта в образователните институции
Столичната община и Националната спортна академия «Васил Левски» организират III-то издание на Научно-практическа конференция: «Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции». 
    
Предстоящият форум ще се проведе на 04 октомври 2016 г. Инициативата е част от Програмата «София – Европейска столица на спорта 2018 година» и отново ще постави акцент върху добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта. Нови теми в конференцията са програмите за превенция на насилието и агресията. 
    
Конференция «Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции» се провежда в партньорство с: 
Министерството на младежта и спорта, Регионален инспектора – София-град, Фондация „София – Европейска столица на спорта”, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки” и Българската национална телевизия.
26.07.2016