„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем помещение, предназначено за АПТЕКА

 

ОБЯВА

 

„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на:

1. Помещение, предназначено за Аптека – Имотът се състои от: Помещение – с площ от 31,80 кв. м (тридесет и един и осемдесет кв. м), находящ се на партера в сградата (централно фоайе), в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Конкурсната документация се получава от завеждащ "Административна служба" на 2. етаж в сградата на дружеството – тел: 0884016954.

Крайният срок за подаване на документи за участие се определя до 16:00 ч. на 25.09.2019 г.

Решение № 50/23.07.2019 г.

 

17.09.2019