„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, предназначено за аптека

ОБЯВА

 

„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на:

1. Помещение, предназначено за Аптека – Имотът се състои от: Помещение – с площ от 31,80 (тридесет и един и осемдесет) кв. м, находящ се на партера в сградата (централно фоайе), в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба на 2. етаж в сградата на дружеството – тел: 0884016954.

Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 16:00 ч. на 22.06.2020 г.


 

12.06.2020