„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на аптека, находяща се на партера в сградата

 

ОБЯВА

„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Имотът се състои от Помещение – с площ от 31,80 кв. м (тридесет и един и осемдесет) кв. м, находящ се на партера в сградата, в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Предназначение на имота: Имотът ще се ползва като Аптека.

1. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 18.06.2021 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1326. ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба на 2. етаж в сградата на дружеството – тел: 0884016954.

Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 12:00 ч. на 17.06.2021 г.

Решение № 19/04.09.2021 г.

09.06.2021