„ДКЦ XXVIII – София“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения за стоматологични кабинети

На основание заповед № 395/08.11.2017 г. на управителя „ДКЦ XXVIII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на следните помещения, собственост на дружеството, находящи се в сградата с административен адрес гр. София, ул. “Илия Бешков“ № 1

1. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 402), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

2. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 403), състоящо се от 17.05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

3. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 404), състоящо се от м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

4. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 405), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

5. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 406), състоящо се от м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

6. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 407), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

7. Помещение за стоматологичен кабинети – IV-ти етаж (кабинет 408 и 409), състоящо се от 35,00 м2, при базова цена 334,00 лв. без ДДС.

8. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 410), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

9. Помещение за стоматологичен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 411), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДЦС.

10. Помещение за административен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 412), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДЦС.

11. Помещение за административен кабинет – IV-ти етаж (кабинет 416), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

12. Помещение за стоматологичен кабинет – I-ви етаж (кабинет 9 и 10) , състоящо се от 28,00 м2, при базова цена 389,83 лв. без ДДС.

13. Помещение склад – VI-ти етаж (кабинет 401) , състоящо се от 6,45 м2, при базова цена 96,75 лв. без ДДС.

14. Помещение с площ 100,00 м2 за стопански или медицински (без конкурентна дейност на ДКЦ 28 – София ЕООД) цели при базова цена 1250,00 лв. без ДДС.

15. Кабинет оптика, с площ от 18,00 м2, при базова цена 270,00 лв. без ДДС.

16. Кафе-автомат, с площ от 1,00 м2, при базова цена 145,00 лв. без ДДС.

17. Помещение за психологичен кабинет – II-ри етаж (кабинет 211), състоящо се от 17,05 м2, при базова цена 237,37 лв. без ДДС.

Дата на провеждане на търга: 14.12.2017 г. от 10.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: до 12:00 ч. на 13.12.2017 г.

Цена на комплекта документи: 20,00 лв. без ДДС.

За повече информация на телефон: 028898276 или запитване на e-mail: dkc 28@abv.bg.


 

27.11.2017