ДКЦ XXIV - София ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения в сградата на дружеството

ОБЯВА

На основание заповед на Управителя, № РД-09-058/30.11.2016 г., "ДКЦ XXIV - СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на следните помещения, собственост на дружеството, находящи се в сградата с административен адрес гр. София, бул. "Никола Жеков" № 3:

1. Външна аптека, с площ от 44,30 м2, при базова цена 900,00 лв. без ДДС.

2. Аптека - I-ви етаж, с площ от 30,20 м2, при базова цена 650,00 лв. без ДДС.

3. Санитарен магазин - I-ви етаж, с площ от 13,70 м2, при базова цена 195,00 лв. без ДДС.

4. Фитнес-зала - мазе, с площ от 125,40 м2, при базова цена 410,00 лв. без ДДС.

5. Площ за самоподаваща машина за топли напитки/нли пакетирани храни - II-ри етаж, от 1,00 M2, при базова цена 250 лв. без ДДС.

6. Помещение за оптика - приземен етаж, с площ от 25,00 м2, при базова цена 225.00 лв. без ДДС.

7. Помещение за стоматологичен кабинет – III- ти етаж, с площ от 14,64 м2, при базова цена 135,00 лв. без ДДС.
   
Дата на провеждане на търга: 20.12.2016 г.

Краен срок за подаване на офертите: до 12,00 ч. на 19.12.2016 г.

Цена на комплекта документи: 25,00 лв. без ДДС. Закупуват се от "Регистратура" - I ет. в сградата на лечебното заведение на адрес: гр. София, бул. "Ген. Никола Жеков" № 3.

За повече информация на телефон: тел.ц. 02 898 12 01, вътр. 205 или запитване на e-mail: dkc 24@abv.bg

01.12.2016