"ДКЦ XVIII – София" ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение стоматологичен кабинет, находящ се в гр. София, ул. „Емануил Васкидович" № 51

„ДКЦ – XVIII – СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689588, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н "Подуяне", ул. "Емануил Васкидович" № 51, обявява таен търг за отдаване под наем на помещение СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, с обща площ 31,10 кв. м (от които 18,3 кв. м – полезна площ и 12,79 кв. м – припадащи се общи части), находящ се в гр. София, ул. „Емануил Васкидович" № 51, "Диагностично-консултативен център XVIII – София" ЕООД, ет. З, кабинет 304.

Начална цена: 150 лева на месец без ДДС.

Депозит: 150 лева, вносим в касата или по банкова сметка.

Срок на договора за наем: 3 години.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще бъде проведен на 08.09.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на „ДКЦ – XVIII – София" ЕООД, гр. София, ул. „Емануил Васкидович" № 51, ет. II.

Закупуване на тръжната документация: в сградата на „ДКЦ – XVIII – София" ЕООД на регистратурата след внасяне на 20 лв. в касата на дружеството.

Краен срок за приемане на документи за участие и внасяне на депозит: 07.09.2020 г. до 15:00 ч.

Оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 14:00 ч. след представяне на платежен документ за закупуване на тръжна документация.

Дата на провеждане на търга: 08.09.2020 г., 10:00 ч., в сградата на поликлиниката.

Ако не се яви нито един кандидат, провежда се повторен търг на 08.10.2020 г. при същите условия.

Краен срок за подаване на документите и внасяне на депозит за повторния търг – 07.10.2020 г.

За допълнителна информация: тел: 02 945 04 45.

 

21.08.2020