„ДКЦ XVII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – първи етаж, състоящо се от 69,64 кв. м

 

ОБЯВА

На основание Заповед № 112/10.05.2022 г на управителя ,ДКЦ XVII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – I етаж, състоящо се от 69,64 кв. м, при базова цена 3482,00 лв. без ДДС, находящо се в сградата с административен адрес: Гр. София, бул. “Евлоги Георгиев“ № 108.

Дата на провеждане на търга: 31.05.2022 г. от 10:00 ч. Краен срок за подаване на офертите: до 12:00 ч. на 30.05.2022 г. Цена на комплекта документи: 25,00 лв. без ДДС.

За повече информация на телефон: 944 29 34 или запитване на e-mail: dkc 17@abv.bg.

11.05.2022