„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение, находящо се в сградата с административен адрес: бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 за медицински кабинет – II етаж (кабинет 211)

 

ОБЯВА

На основание Заповед № 395А/22.10.2020 г. на управителя „ДКЦ XVII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение, собственост на дружеството, находящо се в сградата с административен адрес гр. София, бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 за медицински кабинет – II етаж (кабинет 211), състоящо се от 19,32 m2, при базова цена 231,84 лв. без ДДС.

Дата на провеждане на търга: 13.11.2020 г. от 10:00 ч.
Краен срок за подаване на офертите: до 12:00 ч. на 12.11.2020 г.
Цена на комплекта документи: 25,00 лв. без ДДС.

За повече информация на телефон: 944 29 34 или запитване на e-mail: dkcl7@abv.bg.

23.10.2020