„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения (аптека, стоматологичен кабинет и др.), находящи се в сградата с административен адрес бул. “Евлоги Георгиев“ № 108

 

ОБЯВА

 

На основание Заповед № 395/21.10.2020 г. на управителя „ДКЦ XVII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на следните помещения, собственост на дружеството, находящи се в сградата с административен адрес гр. София, бул. “Евлоги Георгиев“ № 108:

1. Помещение за аптека – I етаж, състоящо се от 69,64 m2, при базова цена 4120,00 лв. без ДДС;

2. Помещение за оптика – 1 етаж, състоящо се от 12 m2, при базова цена 366,00 лв. без ДДС;

З.Помещение за стоматологичен кабинет – I етаж (кабинет 104), състоящо се от 24,73 m2, при базова цена 296,76 лв. без ДДС;

4. Помещение за стоматологичен кабинет – I етаж (кабинет 105), състоящо се от 24,71 m2, при базова цена 316,96 лв. без ДДС;

5. Помещение за зъботехническа лаборатория – I етаж (кабинет 106), състоящо се от 12,35 m2, при базова цена 148,20 лв. без ДДС;

6. Помещение за стоматологичен кабинет – I етаж (кабинет 128), състоящо се от 19,26 m2, при базова цена 262,00 лв. без ДДС;

7. Помещение за стоматологичен кабинет – 1 етаж (кабинет 107), състоящо се от 19,05 m2, при базова цена 228,60 лв. без ДДС;

8. Помещение за стоматологичен кабинет – 1 етаж (кабинет 108), състоящо се от 18,34 m2, при базова цена 220,08 лв. без ДДС;

9. Помещение за лекарски и психологичен кабинет – 1 етаж (кабинет 110), състоящо се от 18,34 m2, при базова цена 220,08 лв. без ДДС;

10. Площ за самопродаваща машина за топли напитки от 1,00 m2 – 1 етаж, при базова цена 375,80 лв. без ДДС;

11. Площ за самопродаваща машина за пакетирани храни от 1,00 m2 – II етаж, при базова цена 280,00 лв. без ДДС;

12. Помещение за стоматологичен кабинет – V етаж (кабинет 501), състоящо се от 32,92 m2, при базова цена 395,04 лв. без ДДС;

13. Помещение за стоматологичен кабинет – V етаж (кабинет 502), състоящо се от 42,20 m2, при базова цена 506,40 лв. без ДДС;

14. Помещение за стоматологичен кабинет – V етаж (кабинет 503), състоящо се от 42,13 m2, при базова цена 505,56 лв. без ДДС.

Дата на провеждане на търга: 13.11.2020 г. от 10:00 ч. Краен срок за подаване на офертите: до 12:00 ч. на 12.11.2020 г. Цена на комплекта документи: 25,00 лв. без ДДС.

За повече информация на телефон: 944 29 34 или запитване на e-mail: dkcl7@abv.b2.

21.10.2020