„ДКЦ – ХVІІІ – София” ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение КАФЕ-КЛУБ (без алкохол)

ДКЦ – ХVІІІ – София” ЕООД, ЕИК 000689588, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н "Подуяне", ул. "Емануил Васкидович" № 41, обявява таен търг за отдаване под наем на помещение КАФЕ-КЛУБ, с площ от 97.12 кв. м, за търговска дейност – заведение за обществено хранене (без алкохол);

Начална цена: 377.00 лева на месец без ДДС.

Депозит: 377.00 лева, вносим в касата или по банкова сметка.

Срок на договора за наем: 3 години.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще бъде проведен на 23.04.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на „ДКЦ – ХVІІІ –  София" ЕООД, гр. София, ул. „Емануил Васкидович” № 51 , ет. ІІ.

Закупуване на тръжната документация: в сградата на „ДКЦ – ХVІІІ – София" ЕООД на регистратурата след внасяне на 20 лв. в касата на дружеството.

Краен срок за приемане на документи за участие и внасяне на деподзит: 20.04.2018 г. до 15.00 ч.

Оглед на обекта: всеки работен ден от 10.00 до 14.00 ч. след представяне на платежен документ за закупуване на тръжна документация.

Дата на провеждане на търга: 23.04.2018 г., 10.00 ч., в сградата на поликлиниката.

Ако не се яви нито един кандидат, провежда се повторен търг на 14.05.2018 г. при същите условия.

Краен срок за подаване на документите и внасяне на депозит за повторния търг – 11.05.2018 г.

За допълнителна информация: 02 945 04 45.

 
02.04.2018