„ДКЦ ХVII – София'" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – I етаж

 

ОБЯВА

На основание Заповед № 343/28.09.2021 г. на управителя „ДКЦ ХVII – СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – I етаж, състоящо се от 69,64 кв. м, при базова цена 4210,00 лв. без ДДС, находящо се в сградата с административен адрес: гр. София, бул. "Евлоги Георгиев" № 108.

Дата на провеждане на търга: 26.10.2021 г. от 10:00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: до 12:00 ч. на 25.10.2021 г.

Цена на комплекта документи: 25,00 лв. без ДДС.

За повече информация на телефон: 944 29 34 или запитване на e-mail: dkc17@abv.bg.

30.09.2021