„Да опознаем Европа – лесно и забавно”

На 29 октомври 2018 г. Балкански институт за активна политика (БИАП), в партньорство с район „Слатина”, проведе заключителна пресконференция по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.

Председателят на Управителния съвет на  БИАП Дилияна Нейчева изказа благодарност към кмета и администрацията на района  за успешното сътрудничество във връзка с реализирането на целите на проекта – Да опознаем Европа чрез интерактивна образователна игра. Според г-жа Анелия Атанасова, представител на Програма „Европа”, подобни инициативи са много ценни във връзка с възпитанието на младите хора.

 

В рамките на проекта ученици от 5-ти и 6-ти клас в училищата от район „Слатина“ бяха запознати по иновативен и интересен начин със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, начините за взимане на решения на национално и европейско ниво, приоритетите на Българското председателство, както и с обща информация за европейските държави. Децата се включиха с интерес, сами формулираха въпроси, свързани с интересни факти за страните – членки на ЕС, с техните най-характерни символи: танци, музика, културни и исторически забележителности.

Кметът на район „Слатина” Наталия Стоянова изрази готовност и занапред да подпомага дейности и инициативи на Програма „Европа”, които развиват креативното мислене на подрастващите.

Играта може да бъде намерена на следния адрес: http://opoznaievropa.atwebpages.com/, както и на официалните страници на СО – район „Слатина”: https://www.so-slatina.org/ и на Сдружение БИАП:  http://biap-bg.com/.

29.10.2018