“Зелените острови” за разделно събиране на отпадъци вече и в район “Илинден”

Столичната община и район “Илинден” въвеждат в експлоатация пет “зелени острова” – ограждения, в които са поставени отделни контейнери за различните видове отпадъци (опаковки, хранителен и остатъчен отпадък). До “зелените острови” ще имат индивидуален достъп 300 домакинства, които са проявили интерес да ползват системата. Целта е да се стимулира процесът на разделно събиране и да се получи достоверна информация за точното количеството отпадъци, което генерират домакинствата с достъп до съоръженията.

В междублоковото пространство на бл. 1, бл. 5, бл. 8, бл. 12 и бл. 20 в ж.к. „Захарна фабрика“ са изградени петте „зелени острова“, а достъп с ключ имат само домакинствата,  участващи в инициативата. Във всяко съоръжение са разположени един жълт контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки (пластмаса/хартия/метал), един зелен контейнер за стъклени опаковки, два кафяви съда за хранителни отпадъци и един  сив контейнер за останалия отпадък.

Откриването на новата система в район “Илинден” ще се състои на 9 април 2024 г., от 17 ч., пред бл. 5, ж.к. „Захарна фабрика“, когато 300 домакинства от квартала ще бъдат поканени да получат индивидуални малки контейнери и биоразградими чували, подходящи за разделно събиране в домовете. По този начин гражданите ще бъдат улеснени в разделянето на отпадъците още при източника, след което те трябва да бъдат изхвърляни в най-близкия „зелен остров“. Всяко домакинство, което присъства на откриването, ще получи и пакет с компост от инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, добит от събраните зелени отпадъци на територията на Столична община.

Според Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столичната община за направление „Зелена система, екология и земеползване”, “активното включването на гражданите в разделното събиране на отпадъците е от голямо значение за превръщането им в суровина, а не просто в нещо, от което лесно можем да се отървем. Всяка малка стъпка в нашето ежедневие има значение за средата, в която живеем. Ако управляваме правилно отпадъците на всички нива, ще имаме по-чист град, ще създадем ресурс за кръговата икономика, а разходите ще са по-ниски, защото на практика ще генерираме по-малко боклук”.

Кметът на район ”Илинден”, Емил Бранчевски, смята, че „с инсталирането на “зелените острови” правим крачка напред към това район „Илинден“ и София да станат по-чисти и все по-зелени. Поздравявам гражданите на района, че са проявили инициатива да се включат в тази акция, и вярвам, че все повече хора ще бъдат мотивирани да започнат да събират своите отпадъци разделно. За мен и моята администрация чистотата на района е основен приоритет и вярвам, че заедно със софиянци ще превърнем нашия град в едно наистина хубаво място за живот!“

Пилотната инициатива на Столичната община се реализира от март 2019 г., като за периода 2019 г. – 2023 г., бяха обхванати общо 1 800 домакинства – 1 500 от ж.к. „Надежда-1“ и 300 – в район „Овча купел-2“.

06.04.2024