“Столичното предприятие за третиране на отпадъци” е готово с Оздравителния план

Управленският екип на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ финализира Оздравителния план, разработен в следствие на получения през януари одитен доклад и за който кметът на Столичната община Васил Терзиев подаде сигнал в Прокуратурата. Планът е резултат от извършената изчерпателна проверка на функционирането на общинското предприятие и състоянието на всички машини и съоръжения. Планът определя стъпките и начините за отстраняване на констатираните нередности, за да бъде възстановена нормалната работата на СПТО.

Коментарът на кмета на София Васил Терзиев може да прочетете тук.
Създаването на План за действие за възстановяването на ОП СПТО е вторият етап от действия, които управленският екип предприе за модернизирането на предприятието. Първата стъпка бяха интензивни действия по възстановяване работата на завода, като се минимизира времето на аварийно спиране и престой. Втората стъпка е създаването на Оздравителен план, който ще позволи СПТО да възстанови проектните параметри на работа и да произвежда продукт с качествени показатели, за които е проектиран. В третия етап ще бъде представен пълен План за модернизация, който ще бъде базиран на Оздравителния план. Модернизацията на производството ще обхваща промяна на част от технологичните параметри, което ще позволи внедряването на нови технологии, автоматизация и роботизация на отделни технологични процеси. За целта ще бъдат изготвени съответните проекти, инвестиционни намерения и изменения на Комплексно разрешително.
Основните приоритети на Плана за действие включват повишаване на контрола чрез въвеждане на допълнителни контролни процедури, въвеждане на всички машини и съоръжения в нормален работен режим, оптимизиране на организационно-управленската структура, отстраняване на констатираните нередности и възстановяване на проектния капацитет на инсталацията. Търси се оптимизиране на производството и начините на работа.

Самият Оздравителен план е съсредоточен в три етапа – предприемане на спешни, краткосрочни и дългосрочни мерки. На първо място се търсят решения за намаляване на времето за реакция чрез регламентирането на системни обходи и ежедневни инспекции. Предложени са мерки за справяне с честите аварии, блокажи и други проблеми, които намаляват ефективното работно време на машините, и е стартиран процесът по попълването на недостигащия персонал в ключовите области на производството. Заварената ситуация, в която изолирането на конкретни екипи от координация помежду си, е преустановена и взаимодействието между тях е възстановено и поставено на преден план, което решава много от проблемите с персонала.
“През последните два месеца предприехме стъпки за подобряване на работната среда, създадохме строга организация на отчетност и ежедневни оперативки. Работният процес се следи отблизо, като се създаде процес за ежедневни инспекции, които дават информация за реалното състояние на машините и съоръженията във всеки момент на работния процес. Предприети са действия за намаляването на времето за реакция при възникването на запалвания, причинени от изхвърлени литиево-йонни батерии, инсталирани са монитори за термовизионните камери. За да предотвратим порочните практики, които наследихме, в момента са предприети действия за подобряване на начините на изписване на резервни части от склада, като се търси пълна отчетност на заявените, получените и изписаните  такива”, коментира Николай Савов, и.д. директор на СПТО.
Създаването на Оздравителния план идва в отговор на множеството проблеми и изключително лошото състояние на машините в ОП СПТО. Въпреки похарчените близо 114 млн. лева по сключени договори за последните три години повече от 2/3 от машините и съоръженията са за основен ремонт, а предприятието не е могло да изпълнява поставените си цели. Липсата на поддръжка, неработещите системи за обезпрашаване са довели до поетапно дефектиране на основни съоръжения, които са необходими за производствения процес. През последната година голяма част от отпадъците на София е отивала директно на депо „Садината“, което изчерпва свободния обем за депониране и създава реални предпоставки за криза с боклука през следващите две до три години.

 

21.02.2024