“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на павилиони, модулни клетки, помещения и др.

“Столичен електротранспорт” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години

На:

1. Конкурс № 1
Павилион лека конструкция, представляващ помещение с обща площ от 2 кв. м, захранен с ток и вода, находящ се на първа тролейбусна спирка № 9 – “Борово”:
•    Първоначална месечна наемна цена: 82,00 (осемдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;  
•    Депозит за участие: 82,00 (осемдесет и два) лв.  
2. Конкурс № 2
Модулна клетка, представляваща помещение с обща площ от 15 кв. м, захранена с ток, находяща   се в тролейбусното ухо на ТБ № 9 – “Борово”:
•    Първоначална месечна наемна цена: 300,00 (триста) лв. без  вкл. ДДС;
•    Депозит за участие: 300,00 (триста) лв.      
3. Конкурс № 3
Стол за хранене с обща площ 321,5 кв. м, захранен с ток и вода, санитарен възел, находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул. ”Подполковник Калитин” № 30:
•    Първоначална месечна наемна цена: 572,00 (петстотин седемдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;
•    Депозит за участие 572,00 (петстотин седемдесет и два) лв.                        
4. Конкурс № 4
Сграда едноетажна, лека конструкция, с обща площ от 72 кв. м, захранена с ток и вода, находяща   се на територията на поделение “Трамкар” – бул. ”Цар Борис ІІІ ” № 126А:
•    Първоначална месечна наемна цена: 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;   
•    Депозит за участие – 182 (сто осемдесет и два) лв.
5. Конкурс № 5
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв. м, захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящ се на бул. “Кн. Мария-Луиза” – спирка надлез “Надежда”:
•    Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл. ДДС;  
•    Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.  
6. Конкурс № 6
Помещение с обща площ 4,90 кв. м захранено с ток и вода, находящо се на посл. спирка  ТМ. №№ 11,12 – “Илиянци”:
•    Първоначална месечна наемна цена: 52 (петдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;  
•    Депозит за участие – 52 (петдесет и два) лв.
7. Конкурс № 7
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв. м захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящо се на посл. спирка ТМ. № 12 – “Илиянци”:
•    Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл. ДДС;   
•    Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж. Красимира Гоцева – началник-отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел ФС на дружеството – ул. ”Подполковник Калитин” № 30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 23.02.2023 г. вкл. – 15:00 ч. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 23.02.2023 г. вкл. – от 9:00ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч.


Конкурсът ще се проведе на 24.02.2023 г.,10 часа, в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, стая № 19.
За контакти – инж. Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025; 
eltransofia@gmail.com                    
е-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

 

10.02.2023