"МЦ XXXI" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на медицинския център

Медицински Център XXXI ЕООД гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле"№121

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В СТРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ
ЦЕНТЪР


 


На основание чл. 22, ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния Общински Съвет и Решение от 25.01.2023 г. на Управителя на дружеството за обявяване на търг за отдаване под наем на ОБЕКТИ - ПОМЕЩЕНИЯ в сградата на МЦ XXXI - Нови Искър, на ул. Искърско дефиле”№121, за СРОК от 36 месеца и при начална тръжна цена, както следва:

1 .КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ №122 -с реална площ от 16 КВ.М. - БЛОК А, на първия етаж -начална цена 51 лв. без ДДС.

Съгласно решението, огледите могат да бъдат извършвани от 17.02.2023 г. до 02.03.2023 г. от 9.00-16.00 часа.
Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 17.02.2023 г. до 02.03.2023 г., от 9.00 до 16.00 часа на посочения адрес, стая 236 на II етаж, след заплащане на сумата от 100 лева в счетоводството на дружеството
Търгът ще се проведе на 06.03.2023 г. в 13.00 часа в сградата на центъра.
​​​​​​​
Офертите ще се приемат в стая 236 на II етаж в сградата на центъра, всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, до 02.03.2023 г.

17.02.2023