„Обхващаме над 15 000 участници в дейности по Програма „Спорт за всички“ – обяви Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община

С Решение на № 366/25.05.2023 г. на Столичен общински съвет са одобрени за финансиране проекти на 64 училища и детски градини, 26 районни администрации и малки населени места и 50 спортни клуба, на обща стойност 390 000 лв.

Програма „Спорт за всички“ на Столична община подкрепя проектни дейности, свързани със системно практикуване на спорт, създаване на условия и възможности за спортна изява за всички възрастови и социални групи; обучения, форуми, фестивали, кампании и инициативи, подпомагащи и насърчаващи здравословния начин на живот и ежедневната физическа активност, както и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна активност.
 

 

07.06.2023