„Аз за моята община: един проблем – едно решение“

По случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври, Националното сдружение на общините в Република България – НСОРБ – обяви второто издание на Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“, насочен към младежи до 29 години – ученици, студенти, работещи или неработещи лица.

Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на младите хора и да им даде възможност да придобият реален практически опит в местното самоуправление.
Мотото на тазгодишното издание на Националния младежки конкурс е: „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Участниците следва да предложат кампания сред жителите на общината, в която живеят, за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели, домакинско оборудване и др.

Кандидатстването е до 15 август 2024 г. и се случва с изпращане на проектна идея (текст, видео, презентация или др.) по електронна поща konkurs@namrb.org.
Пълна информация за конкурса е публикувана на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/nsorb-obyavyava-usloviyata-za-utchastie-natsionalniya-mladezhki-konkurs-2024

Регламент

08.05.2024