„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, помещения и павилиони

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:
1. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 м2, с полезна площ 76,29 м2,  находящ се на ул. "Цар Асен" № 1, ет. 7, район "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 700,00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700,00 (седемстотин) лв.
2. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83,20 м2, находящ се в гр. София, ул. „Милин камък" №  67, сграда № 1, ет. 4. Начална месечна наемна цена: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв.
3. Три броя помещения за козметично студио с обща площ 57,30 м2, разположени на етаж 1, в сградата на Централна минерална баня „Банкя”, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница“. Начална месечна наемна цена: 620,00 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 620,00 (шестстотин и двадесет) лв.
4. Правоъгълен павилион № 5 с външен размер 300х300х280 и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чугун, находящ се в гр. София, парк „Възраждане” – УПИ І и УПИ ІІІ, кв. 1-а, м. „Зона Б-5-4“. Начална месечна наемна цена: 590,00 (петстотин и деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 590,00 (петстотин и деветдесет) лв.
5. Правоъгълен павилион № 7 с външен размер 300х300х280 см и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане" – УПИ I и УПИ III, кв. 1-а, м. „Зона Б-5-4". Начална месечна наемна цена: 280,00 (двеста и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 280,00 (двеста и осемдесет) лв.
6. Осмоъгълен павилион с външен размер 554х554 см, габаритен, радиус на описаната окръжност R=300 см и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури , находящ се в парк „Възраждане" – УПИ I и УПИ III, кв. 1-а, м. „Зона Б-5-4". Начална месечна наемна цена: 1 210,00 (хиляда двеста и десет) лв. без ДДС. Депозит: 1 210,00 (хиляда двеста и десет) лв.
7.  Апартамент № 6 с идентификатор 68134.703.892.4.6 и застроена площ 85,25 м2, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. "Христо Максимов" № 64, сграда № 4, ет. 3.  Начална месечна наемна цена: 502,00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502,00 (петстотин и два) лв.
8. Гараж № 12 със застроена площ 19.27 м2, находящ в сграда с адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49. Начална месечна наемна цена: 164,00 (сто шестдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 164,00 (сто шестдесет и четири) лв.
9. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 м2, находящ се на  ет. -1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи, с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална месечна наемна цена: 256,00 (двеста петдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 256,00 (двеста петдесет и шест) лв.
10. Автоматична самопочистваща се тоалетна “T CAB W”, находящ се в парк „Възраждане" – УПИ I и УПИ III, кв. 1-а, м. „Зона Б-5-4", район „Възраждане". Начална месечна наемна цена: 230,00 (двеста и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 230,00 (двеста и тридесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 07.03.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД - гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 17.02.2023 г. до 02.03.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 06.03.2023 г. от 09:00 ч.  до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 17.02.2023 г. до 02.03.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52.

 

17.02.2023