„Предизвикателството „Достъп до култура“ – дискусия на Асоциацията за развитие на София, сдружение „Фабрика за идеи“ и Обсерваторията по икономика в културата

Представители на Столична община, Националното сдружение на общините в България, РЦСИ „Топлоцентрала“, НПО Портал, ЕИТ „Култура и креативност“, Дерида данс център, Българска музикална асоциация, Гьоте Институт, културни институции и организации се включиха в дискусията "Предизвикателството "Достъп до култура" в национални и регионални измерения“. Събитието бе част от и обсъжданията на новата стратегия за културата на София до 2023 г. Бяха представени и данните от първото от поне 7 години национално представително изследване сред българските граждани. Според него 52% от българите не са посетили нито едно културно събитие през изминалата година, а най-високият процент от посещавани събития е “заведение с жива музика”. Данните сочат още, че 41% не са чели нито една книга през изминалата година, а само 0,10% от българите са заявили, че са посещавали фестивали над 12 пъти за 2022 г.  Над 80% от населението над 55 г. не са посещавали нито веднъж кино през миналата година. 

Националното представително изследване е проведено от социологическа агенция Маркет Линкс през януари 2023 по поръчка на Сдружение “Фабрика за идеи” в рамките на проекта “Право на култура”, финансиран от НФК по програма Възстановяване и развитие на частни културни организации. Диана Андреева от Обсерваторията по икономика в културата представи конкретни препоръки за насърчаване на участието на хората в културни дейности на национално, регионално и местно ниво. Сред тях са въвеждане на „валчери за култура“, създаване на програма „достъп до култура“ в програмния бюджет на Министерството на културата, въвеждане на „културен паспорт“ за ученици и студенти от 6 до 26 годишна възраст и др.

Участниците в дискусията се обединиха около идеята, че някои от препоръките могат да бъдат заложени в културните политики на Столична община и по този начин градът отново да е новатор в прилагането на успешни модели, които после да се разпространят и в други населени места. София продължава да е единственият град в страната, който има и прилага стратегия за културата, в която един от приоритетите е „Достъп до култура“. Такава няма и на национално ниво. В момента работна група подготвя новият стратегически документ, който ще обхване времето до 2033 година. 

20.03.2023