Изложба "Еврейската улица – реконструкция" в Регионален исторически музей - София

Регионален исторически музей - София (пл. "Бански" №1) представя изложбата „Еврейската улица – реконструкция“. Временната експозиция разказва за живота на еврейската общност в България с помощта на артефакти, както и на дигитализирани материали. Организира се по инициатива на Държавния културен институт към министъра на външните работи в партньорство с различни институции в страната. Тя разказва за живота на еврейската общност в България с помощта на артефакти, както и на дигитализирани материали.

В хронологично отношение, изложбата разглежда периода след Освобождението на България (1878 г.). Онагледява ежедневието на евреите в българските градове чрез предмети от бита и религията. Събраното в изложбата се съхранява в редица културни институции из цялата страна – музеи, архиви, библиотеки. Дигитализирани материали, разпределени в отделни категории и излъчвани на няколко екрана, допълват разказа. Застъпени са темите за появата на евреите по българските земи, синагогата като духовен център на общността, традициите, празниците и занаятите в еврейските семейства и др.

Изложбата „Еврейската улица – реконструкция“ може да бъде разгледана в сградата на Регионалния исторически музей – София (пл. „Бански“ №1) – зала „Временни експозиции“ до 19 април 2023 г.


 


 

09.03.2023