Ще бъдат създадени правила за достъп до дворовете на общинските училища

Създаване на правила за достъп до дворовете на общинските училища се предвижда да бъде организирано по предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова. Решението ще бъде взето от Столичния общински съвет на заседание в четвъртък.

Целта е да се осигурят допълнителни възможности за спортни дейности за гражданите в кварталите. Чрез достъп до дворовете на училищата извън работно време повече хора – както деца и юноши, така и възрастни – ще могат да спортуват и да ползват спортните площадки в училищните дворове.

Предвижда се кметовете на райони да предложат организация за достъп до дворовете на училищата – както в работно, така и извън работно време на учебното заведение. Предложенията ще бъде разработени след обсъждане със съответните директори на общинските училища и родителски настоятелства и ще бъдат разгледани в Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие при Столичния общински съвет за одобрение.

24.07.2023