Цялостно е обновен релсовият път на най-старата трамвайна линия в София, № 5, по бул. “Цар Борис III“

"Приключи цялостното обновяването на трамвайния релсов път по бул. “Цар Борис III“ от Съдебна палата до кв. “Княжево“, която е най-старата трамвайна линия в София. Реконструкцията е реализирана по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Това съобщи Десислава Христова, ръководител на проекта по времето на заключителна пресконференция.

Проектът е в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Обща стойност на проекта: 122 463 326,82 лв., от които: 90 214 487,25 лв. европейско финансиране, 15 920 203,62 лв. национално финансиране и 16 328 635,95 собствен принос на Столична община.

Целият проект включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време.
Целта на проекта е да се насърчи използването на градския транспорт, който е модернизиран и по-удобен и привлекателен за гражданите.

Реконструкцията на релсовия път по бул. “Цар Борис III“ е изпълнена в периода 2021 г. – 2023 г. Това е първият основен ремонт на трасето от 1988 г. насам. В резултат на проекта изцяло подменени са релсовият път и контактно-кабелната мрежа, обновени са тротоарните настилки, изградено е ново улично осветление в ремонтираните участъци. Нов линеен парк на бул. „Македония“ е разположен във вътрешността на булеварда, като в пространството между двете съществуващи локални платна са обособени две пешеходни алеи, една велоалея и кътове за отдих. Самите релси на трамвая са озеленени с над 1 500 м2 тревни чимове, които завършват цялостната архитектурна композиция на пространството, превръщайки се в „зелен остров“ в самия център на града. Пероните на спирките бяха изцяло обновени, като височината им е съобразена с височината на нископодовите трамвайни мотриси, обслужващи трасето.

По проекта също е реконструирано трамвайното трасе по ул. “Каменоделска“ в периода 11.2018 г. – 11.2019 г. Изцяло обновени са релсовият път, контактната мрежа, пътните платна и тротоарите, повишено е качеството на предоставяните транспортни услуги в тези зони, както и до развитие на транспортните връзки в районите.

През 2020 г. по проекта са доставени 13 нископодови съчленени трамвайни мотриси, които са с нисък разход на електроенергия и ниско ниво на шума. Реализирането на този компонент обнови част от градския транспорт и допринесе за повишаване на скоростта и спестяване на времето за пътуване. Новите трамваи обслужват линиите по реконструираните участъци.

Доставените в рамките на проекта трамваи се движат по трамвайна линия № 5 по новото трасе на бул. „Цар Борис III“.
Осъществено е и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. Сигнализация за преминаване с приоритет на трамваи – Transit signal priority (TSP). През 2018 г. с доставено и монтирано оборудване на 20 кръстовища, през които преминават трасетата на трамвайни линии №№ 18, 20 и 22. Изпълнението на компонента цели осигуряване на безпрепятстваното преминаване на трамваите и спестяване на време и ресурси за изпълнение на транспортната задача.

Надграждането с електронни информационни табла (ЕИТ) на доставените електронни информационни табла за спирките на обществения транспорт през 2018 г. е като естествено допълнение на изпълненото от предходния програмен период. През 2023 г. са доставени и монтирани камери за видеонаблюдение на спирките на обществен градски транспорт по трамвайното трасе на бул. „Цар Борис III”.